Zaburzenia układu stomatognatycznego a leczenie protetyczne

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

10 x movie
MATERIAŁY
1. movie Zaburzenia układu stomatognatycznego a leczenie protetyczne - Wprowadzenie (03:27) lock
2. movie Przyczyny zaburzeń zwarcia (02:13) lock
3. movie Analiza zwarcia statycznego i dynamicznego (08:52) lock
4. movie Leczenie pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie głowy i szyi (12:50) lock
5. movie Leczenie pacjentów z hipodoncją (09:41) lock
6. movie Leczenie pacjentów z rozszczepami (11:09) lock
7. movie Metody leczenia pacjentów z zaburzeniami zwarcia (06:35) lock
8. movie Objawy dysfunkcji układu stomatognatycznego (01:44) lock
9. movie Prezentacja analizy zwarcia dynamicznego (03:42) lock
10. movie Podsumowanie (00:28) lock