Diagnostyka radiologiczna w leczeniu protetycznym

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

10 x movie
MATERIAŁY
1. movie Anatomia radiologiczna CBCT o duzym polu obrazowania - wstęp (04:29) lock
2. movie Diagnostyka radiologiczna w leczeniu protetycznym - Wprowadzenie (00:41) lock
3. movie Podstawy wykonywania zdjęć wewnątrzustnych (08:41) lock
4. movie Prezentacja wykonania tomografii wolumetrycznej (07:07) lock
5. movie Przekroje osiowe CBCT - szczęka (03:57) lock
6. movie Przekroje osiowe CBCT - żuchwa (03:20) lock
7. movie Przekroje pantomograficzne CBCT (02:32) lock
8. movie Zasady działania tomografii wolumetrycznej (07:08) lock
9. movie Przekroje czołowe CBCT (04:39) lock
10. movie Analiza wyniku badania tomografii wolumetrycznej (07:09) lock