Podstawy implantoprotetyki

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

14 x movie 18 x description
MATERIAŁY
1. description Materiały stosowane do wykonywania implantów lock
2. description Kształt i powierzchnia wszczepów lock
3. description Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wszczepów lock
4. description Planowanie leczenia implantoprotetycznego lock
5. description Postępowanie kliniczne – część chirurgiczna lock
6. description Wybór śrub gojących lock
7. description Wybór transferów wyciskowych i metod wykonywania wycisku lock
8. description Wybór łączników protetycznych lock
9. description Uzupełnienie pojedynczego braku zębowego lock
10. description Uzupełnienie braku międzyzębowego i skrzydłowego lock
11. description Rehabilitacja bezzębnej żuchwy lock
12. description Rehabilitacja bezzębnej szczęki lock
13. description Opieka następowa lock
14. description Powikłania w stosowaniu licówek lock
15. description Przypadek 1. lock
16. description Przypadek 2. lock
17. movie Podstawy implantoprotetyki - Wstęp (01:09) lock
18. movie Dobór i przykręcenie śruby gojącej (02:45) lock
19. movie Dobór łącznika protetycznego (04:14) lock
20. movie Dobór rodzaju retencji w protezie overdenture wspartej na implantach (03:30) lock
21. movie Oddanie gotowych protez (05:27) lock
22. movie Pobranie wycisków do protezy overdenture (06:21) lock
23. movie Przykręcenie korony protetycznej do implantu (05:51) lock
24. movie Przypadek 1 - pojedyncza korona na implancie (02:04) lock
25. movie Przypadek 2 - proteza overdenture wsparta na dwóch implantach (03:37) lock
26. movie Ustalenie centralnego zwarcia i kontrola próbnych protez (02:29) lock
27. movie Wycisk metodą łyżki otwartej (04:09) lock
28. movie Wycisk metodą łyżki zamkniętej (04:17) lock
29. movie Zacementowanie korony na łączniku protetycznym (05:03) lock
30. movie Podsumowanie (00:30) lock
31. description Klasyfikacja wszczepów lock
32. description Metody osadzania wszczepów lock