Korony i mosty ceramiczne

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

10 x movie 23 x description
MATERIAŁY
1. movie Cementowanie koron i mostów protetycznych (12:06) lock
2. movie Dokumentacja medyczna leczenia protetycznego (02:42) lock
3. movie Etapy preparacji zęba filarowego (07:51) lock
4. movie Metody pobierania wycisków (05:11) lock
5. movie Korony i mosty ceramiczne - Wprowadzenie.VOB (02:58) lock
6. movie Narzędzia i materiały wyciskowe (08:23) lock
7. movie Narzędzia stosowane do preparacji zębów (04:17) lock
8. movie Planowanie leczenia protetycznego (03:59) lock
9. movie Uzupełnienia tymczasowe (04:14) lock
10. movie Zakończenie (00:23) lock
11. description Korony protetyczne – definicja i podział lock
12. description Wskazania i przeciwwskazania do stosowania koron protetycznych lock
13. description Zasady opracowywania zębów filarowych w wykonawstwie koron lock
14. description Wyciski lock
15. description Wykonywanie uzupełnień tymczasowych lock
16. description Cementowanie koron protetycznych lock
17. description Procedura cementowania adhezyjnego lock
18. description Osadzanie uzupełnienia lock
19. description Wady i zalety cementowania tradycyjnego i adhezyjnego lock
20. description Mosty protetyczne – definicja i podział lock
21. description Mosty specjalne (adhezyjne) lock
22. description Wskazania i przeciwwskazania do stosowania mostów protetycznych lock
23. description Zasady projektowania mostów protetycznych lock
24. description Rodzaje materiałów wykorzystywane do wykonywania koron i mostów lock
25. description Metody wykonywania koron i mostów lock
26. description Technologia odlewania lock
27. description Technologia galwanoformingu lock
28. description Technika tłoczenia (prasowania) lock
29. description Technika CAD/CAM lock
30. description Ocena stopnia ryzyka i bezpieczeństwo pacjenta lock
31. description Środki ostrożności u pacjentów z podwyższonym ryzykiem lock
32. description Wyposażenie gabinetu stomatologicznego na wypadek stanów nagłych zagrożenia życia lock
33. description Wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego lock