Okluzja w praktyce protetycznej

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

12 x movie 5 x description
MATERIAŁY
1. description Okluzja w praktyce protetycznej. Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora lock
2. description Przypadek 1. lock
3. description Przypadek 2. lock
4. description Przypadek 3. lock
5. description Przypadek 4. lock
6. movie Okluzja w praktyce protetycznej - Wstęp (01:08) lock
7. movie Podstawowe zagadnienia dotyczące okluzji (07:34) lock
8. movie Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora (02:23) lock
9. movie Wyznaczanie kątów prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze (07:29) lock
10. movie Wykonanie rejestratu w maksymalnym zaguzkowaniu (03:22) lock
11. movie Wykonanie rejestratu protruzyjnego (03:38) lock
12. movie Rodzaje łuków twarzowych i artykulatorów (01:29) lock
13. movie Rejestracja łukiem twarzowym u pacjentów bezzębnych (01:35) lock
14. movie Przeniesienie modeli roboczych do artykulatora (10:11) lock
15. movie Montaż łuku twarzowego (08:10) lock
16. movie Demontaż łuku twarzowego (02:11) lock
17. movie Podsumowanie (01:22) lock