Metody biufunkcjonalne w leczeniu pacjentów bezzębnych

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

13 x movie 4 x description
MATERIAŁY
1. description Postępowanie kliniczne i laboratoryjne w systemie BPS lock
2. description Przypadek zastosowania metod biofunkcjonalnych w rehabilitacji protetycznej pacjenta po zabiegu operacyjnym w obrębie twarzoczaszki lock
3. description Metody biofunkcjonalne w implantoprotetyce. Rehabilitacja protetyczna pacjentów bezzębnych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych oraz protez typu overdenture lock
4. description Leczenie implantoprotetyczne bezzębia z zastosowaniem dolnej protezy stałej hybrydowej oraz górnej protezy całkowitej typu overdenture – opis przypadku lock
5. movie Ogólne informacje o Biofunkcjonalnym Systemie Protetycznym (04:04) lock
6. movie Omówienie elementów BPS (06:44) lock
7. movie Etapy laboratoryjne leczenia protetycznego z zastosowaniem BPS (10:11) lock
8. movie Kontrola próbnych protez (03:54) lock
9. movie Oddanie gotowych protez (05:14) lock
10. movie Rejestracja zewnątrzustna za pomocą łuku twarzowego według płaszczyzny Campera (03:43) lock
11. movie SR Ivocap - Ivobase system polimeryzacji wtryskowej pod wysokim ciśnieniem (03:20) lock
12. movie Ustalenie relacji centralnej i zarejestrowanie jej za pomocą nośnika Centric Tray (07:55) lock
13. movie Ustalenie relacji centralnej z użyciem płytek do rejestracji zwarcia (10:18) lock
14. movie Wykonywanie wycisków anatomicznych (04:04) lock
15. movie Wykonywanie wycisków czynnościowych (15:15) lock
16. movie Wykreślenie wykresu łuku gotyckiego oraz zablokowanie płytek do rejestracji zwarcia (09:00) lock
17. movie Podsumowanie (03:46) lock