Licówki ceramiczne

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

8 x movie 24 x description
MATERIAŁY
1. movie Cementowanie licówki ceramicznej (05:12) lock
2. movie Licówki ceramiczne - Wstęp (04:42) lock
3. movie Materiały i narzędzia (07:18) lock
4. movie Odbudowa tymczasowa (03:20) lock
5. movie Preparacja pod licówkę - przypadek I (09:36) lock
6. movie Preparacja pod licówkę - przypadek II (03:06) lock
7. movie Wykonanie wycisku (04:26) lock
8. movie Zakończenie (00:21) lock
9. description Wyciski wirtualne lock
10. description Rodzaje cementów do osadzania uzupełnień ceramicznych lock
11. description Zasady cementowania adhezyjnego lock
12. description Przygotowanie powierzchni ceramiki lock
13. description Przygotowanie powierzchni zęba lock
14. description Osadzanie uzupełnienia lock
15. description Rodzaje ceramik dentystycznych do wykonywania licówek lock
16. description Metody wykonywania licówek lock
17. description Technika wypalania na słupkach z masy osłaniającej lock
18. description Technika wypalania na folii platynowej lock
19. description Technika tłoczenia (prasowania) lock
20. description Technika CAD/CAM lock
21. description Zalety licówek lock
22. description Wady licówek lock
23. description Powikłania w stosowaniu licówek lock
24. description Przypadek 1. lock
25. description Przypadek 2. lock
26. description Przypadek 3. lock
27. description Przypadek 4. lock
28. description Przypadek 5. lock
29. description Przypadek 6. lock
30. description Przypadek 7. lock
31. description Przypadek 8. lock
32. description Zapobieganie następstwom występowania nagłych działań niepożądanych lock