Cementowania uzupełnień stałych

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

7 x movie
MATERIAŁY
1. movie Porównanie cementów konwencjonalnych i adhezyjnych (03:04) lock
2. movie Osadzenie uzupełnienia (02:04) lock
3. movie Etapy cementowania (01:31) lock
4. movie Czynniki wpływające na retencję uzupełnienia protetycznego (03:55) lock
5. movie Cementy tymczasowe (04:23) lock
6. movie Cementy ostateczne konwencjonalne (09:43) lock
7. movie Cementy ostateczne adhezyjne (14:08) lock